පුවත්

 • EDEX 2021 and Congratulation

  EDEX 2021 සහ සුබ පැතුම්

  920,000 හමුදා සාමාජිකයින්, අප්‍රිකාවේ විශාලතම හමුදා බලය සහ ලොව පුරා ප්‍රමුඛ හමුදාවන්ගෙන් එකක් වන ඊජිප්තුව මහා පරිමාණ ආරක්ෂක සහ ආරක්ෂක ඉසව්වක් සඳහා කදිම පසුබිමකි.මීට අමතරව, ඊජිප්තුව ඓතිහාසිකව නඩත්තු කර ඇත ...
  තවත් කියවන්න
 • Military equipment of bulletproof vest

  වෙඩි නොවදින කබායේ හමුදා උපකරණ

  වෙඩි නොවදින කබාය (වෙඩි නොවදින කබාය), වෙඩි නොවදින කබාය, වෙඩි නොවදින කබාය, වෙඩි නොවදින ඇඳුම, පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ යනාදිය ලෙසින්ද හඳුන්වනු ලබන අතර, යුධ ශීර්ෂයෙන් හෝ කැබලිවලින් මිනිස් සිරුරට සිදුවන හානිවලින් ආරක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරයි.සංයුතිය වෙඩි නොවදින කබාය ප්‍රධාන වශයෙන් සමන්විත වන්නේ ...
  තවත් කියවන්න
 • IDEX 2019

  IDEX 2019

  IDEX යනු ගොඩබිම්, මුහුද සහ ගුවන් ආරක්ෂක අංශ හරහා නවතම තාක්ෂණය ප්‍රදර්ශනය කරන MENA කලාපයේ එකම ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක ප්‍රදර්ශනය සහ සම්මන්ත්‍රණයයි.එය රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යාපාර සමඟ සබඳතා ඇති කර ගැනීමට සහ ශක්තිමත් කිරීමට අද්විතීය වේදිකාවකි ...
  තවත් කියවන්න